Informace

Místo: na Poříčí 7-9 – stavební část
Vybudování menzy