Informace

Pavilon ryb

Místo: VÚVL Brno
Realizace: 2020
Celková rekonstrukce vnitřních prostorů.